Skip to content
Koordynator projektów & starszy projektant graficzny

Kamil Feczko

Koordynator projektów & starszy projektant graficzny
Pracuję stacjonarnie w biurze - ul. Raciborska 252, 44-273 Rybnik
Jestem do dyspozycji w godzinach 9:00 - 16:30

VISUAL ART ® 2023 – Wszelkie prawa zastrzeżone prawem ochronnym nr 354530 na podstawie (DZ. U. Z 2021 R. POZ. 324) udzielonego 22-12-2021 r.